ВЕСЕЛИН МИШНИЧ, съвременен сръбски и черногорски писател от Белград, е преди всичко романист и разказвач, а след това – поет, сатирик и есеист. Досега е публикуал 30 книги от споменатите литературни жанрове.

Veselin Misnic