Veliki i mali princ

Veliki i Mali PrincIzdavač Plato Beograd,
oktobar 2011 god.

 

 

 

 

 

O ovoj knjizi…

Odmah da kažemo: ovo nije priča o  Malom Peincu kakvog  svi poznajemo. I ovo nije samo priča o Malom Princu.
Ovo je priča o dva princa: Velikom i Malom.
Ovo je takođe priča  o svima nama.
Priča koja se bavi večnim temama kojima se čovek bavi od kada je počeo da misli.
Priča o sreći.
Priča o ljubavi i čežnji.
Priča o prijateljstvu.
Priča o tragalaštvu.
Priča o mogućem i nemogućem.
I na kraju, priča  o ostvarenim i neostavrenim snovima.

Plakat

Ovo je priča koja je potrebna ovom vremenu, koje se otuđilo od čoveka i o čoveku koji je otuđen od vremena u kojem živi i koji je zaboravio da u životu postoje mnoge druge vrednosti  koje ga ispunjavaju a da to uvek nije novac, moć i  recimo slava.

Dovoljno je pomenuti Malog Princa u bilo kojem kontekstu i ljudi  će tragati za asocijacijama, što  ovoj priči neće smetati, jer je lepršava, nova, drugačija, osobena i bliska svakom čoveku koji ni pred kime ne skriva  one najvrednije emocije.

Ova knjiga ima  dva glavna junaka i nekoliko  drugih koji nisu izdvojeni i označeni imenima, već samo oslikani karakteristikama svojstvenim ljudskom rodu, ali  i čitavom živom svetu. Na momente će biti vaskrsnute neke skoro zaboravljene slike iz istorije ljudskog roda. Neki junaci iz drugih  slavnih priča će se naći na stranicama ove knjige, kao  Galeb Džonatan Livingston, recimo, ili njegov dvojnik, svejedno je.

Mali Princ nama poznat  nema dvojnika, i ne može ga imati.
Neki drugi i drugačiji Mali Princ je pred nama. U ovom vremenu i kojem baš sada živimo.
Skoro vek je prošao  između one bivše i ove sadašnje priče .
Pitanja su ostala ista.
Koliko se za to vreme ljudski rod  promenio?
Neverovatni izumi, i tehnološka dostignuća su olakšali čovekovu komunikaciju i život.
Jesu li ta vremena čuda nauke doprinela ljudskom rodu da postane bolji, plemenitiji, humaniji?
Sa kakvom slikom naše realnosti se sreće  ovaj novi imaginarni putnik?
Ovim, ovakvim i sličnim pitanjima se bavi ova knjiga.
I ne bez razloga.
Poruka je jasna.
A  hoće li, ili neće biti pouke, ostaje da se vidi.
Priča  ne može biti upamćena ako joj se ne veruje.

Mali Princ, na stranicama ove knjige nije onaj kojeg mislimo da znamo.
To je neki drugi Mali Princ. I blizak nam i dalek i ono što je kao ideja vodilja u ovoj knjizi najvažnije, to je da svako od nas, može  imati svoga Malog Princa.
Susret Malog i Velikog Princa je susret dve  koncepcije života.
Ovaj nama nepoznati Mali Princ, luta zemaljskim prostranstvima tragajući za srećom.
Ta radoznalost ga vodi  u svet kojem ne pripada, ali  On ima  neodoljivu potrebu i da ga otkriva i  spoznaje.
Veliki Princ je zatočenik svoje lične samoće i životne nedorečenosti, ili promašenosti, svejedno je. Koliko  takvih ljudi u ovom vremenu otuđenja poznajemo? Jesmo li i mi takvi ljudi?
Najlepše što on poseduje su sećanja pohranjena u mahom nedosanjanim i neostvarenim snovima.
Najveće lepote nisu one koje su svima dostupne, već one koje ostaju u nedodiru i koje su hrana  i podstrek  onim najfinijim i najčistijim željama.
Posebnu draž i pečat neočekivanog, ovoj prelepo napisanoj knjizi daju pisma koja Veliki Princ piše negde  iz sveta nedodira. Ta pisma kao zvezdane iskre lutaju kosmičkim prostranstvima, jer kako reče Mali Princ: „Nema sigurnijeg poštanskog sandučeta od kosmosa“. Ona su trag i dokaz u trajanju da je ljubav  večna. Zato su  upućena nekoj imaginarnoj ženi, koju Veliki Princ uvek oslovljava  sa Gospo.
Gospa nije žena iz nekog riterskog doba, nije nestali ideal iz  dalekih vremena, gde su   čestitost i odanost bile najveće vrline.
Nije to ni Gospa majka  Bogočoveka.

Ne, to je samo neka, za Velikog Princa nedodiriva žena, koja  je imala, ili ima gospodstveno držanje. Njegova su pisma puna čežnje, strasti, sete  i ljubavi. Ona govore na jedan  zaboravljeni način baš o toj neostavarenoj  ljubavi i čežnji, i podsećaju na nestalu lepotu reči, koje ovde, kroz ova pisma, pokušavaju da iskažu ono najtananije i najvrednije u čoveku.

Takva i slična pisma pisao je Gete nedodirivoj  Šarloti. U ovim vremenima slična pisma su neprimerena i skoro nezamisliva, jer, danas se niko pismima i ne obraća voljenoj osobi. Muškarac i žena savremenog doba komuniciraju sa malo ogolelih i grubih reči, bez zanosa, bez iskrenih emocija. Reči koje bi trebalo spona da budu,  lišene su  svake lepote.

Možda ni ova priča nije sasvim završena i možda će i nju za vek ili u drugo, tek dolazeće vreme, opet neki sanjar nastavljati.
Hoće li ovoga puta Mali Princ naći sreću među ljudima, zverima i biljem? Hoće li Veliki Princ ostvariti svoje snove o najvećoj ljubavi?
Ostaju li ova pitanja bez odgovora, čitalac  će saznati kada se bude uhvatio u koštac sa ovom  neponovljivom pričom.
Ova knjiga  i ova priča, iskreno verujemo, mogu da opstanu i traju i u ovom i  u  budućim vremenima, gde  će ovakvih knjiga i ovakvih  priča, biti sve manje i manje.

Preporuka

Svetionik uma - Misli

Svetionik uma - Misli

2014.
Mnoga od mojih promišljanja su se našla u ovoj knjizi. Naravno, izdvojena iz konteksta nekih kompleksnijih i opširnijih priča... [detaljnije]

DNK Hana

DNK Hana

Plato, 2013.
Ova najnovija knjiga pripovedka Veselina Mišnića, za razliku od svih prethonih ima tri naslova: “DNK HANA”, “SUŠENJE VETRA” i “ ŠKOLA ZA VEZIVANJE PERTLI”, takođe sve priče i pripovetke u ovoj knjizi imaju tri naziva. [detaljnije]

vidi sve