Odlomak iz kritike: Dragan Simović

... Za pesnika mističara, kakav je i Mišnić, pesma je samo mogućnost, pokušaj, da se dosegne nedokučivo, daleko, onostrano: pesma nije cilj po sebi, ona samo služi pesniku da pronađe neke veće, čudesnije istine u sebi, u svemu unutra.

Mišnić ima razvijenu poetiku, izgrađen pogled na svet, ali poseduje ne malo iskustvo, bilo životno ili umetničko. Reč je, bez sumnje o veoma darovitom i samovoljnom liričaru, čiji se pesnički glas izdvaja i osamljuje iz mnoštva glasova savremenika. Svaka od ovde unetih pesama nosi neku duboku životnu poruku, i celina je za sebe, sa dramskim nabojem, sa elementima filozofskog i religioznog iskustva...

Dragan Simović

 

Preporuka

Svetionik uma - Misli

Svetionik uma - Misli

2014.
Mnoga od mojih promišljanja su se našla u ovoj knjizi. Naravno, izdvojena iz konteksta nekih kompleksnijih i opširnijih priča... [detaljnije]

DNK Hana

DNK Hana

Plato, 2013.
Ova najnovija knjiga pripovedka Veselina Mišnića, za razliku od svih prethonih ima tri naslova: “DNK HANA”, “SUŠENJE VETRA” i “ ŠKOLA ZA VEZIVANJE PERTLI”, takođe sve priče i pripovetke u ovoj knjizi imaju tri naziva. [detaljnije]

vidi sve