Odlomak iz kritike: Radomir Uljarević

... Mišnić ne štedi riječi, ne teži lapidarnosti, on rasipa u pjesmi sve ono što izvire u njegovim čulima, te otuda i stihovi oslobođeni i svih stega, forme i ustaljenih kalupa. To su stihovi prepuni autohtonog ritma i melodike. Ako se pjesnik našao u poeziji onda su „srećne“ sve njegove patnje i prokletstva koja redovno uslijede...

Radomir Uljarević

 

Preporuka

Svetionik uma - Misli

Svetionik uma - Misli

2014.
Mnoga od mojih promišljanja su se našla u ovoj knjizi. Naravno, izdvojena iz konteksta nekih kompleksnijih i opširnijih priča... [detaljnije]

DNK Hana

DNK Hana

Plato, 2013.
Ova najnovija knjiga pripovedka Veselina Mišnića, za razliku od svih prethonih ima tri naslova: “DNK HANA”, “SUŠENJE VETRA” i “ ŠKOLA ZA VEZIVANJE PERTLI”, takođe sve priče i pripovetke u ovoj knjizi imaju tri naziva. [detaljnije]

vidi sve