Vito Teofilović, zadnja strana korica...

Novi Mišnićev roman je dualna retrospektiva u širokom vremenskom rasponu – dijaloški susret dve životne putanje i dve vizije sveta: vremešnog pravnika u penziji i taksiste sa takođe zamašnim životnim iskustvom. Ishod dijaloga je višestruko tragičan – sagovornici su saglasni samo u negativnoj vizuri minulog vremena, „vremena koje su pojeli skakavci“. Ta nevesela saglasnost nema, nažalost, ni minimum zajedničkog vrednosnog imenitelja, nade u srećniju budućnost – sagovornici na sasvim drukčiji, gotovo oprečan način vide korene i razloge tog prispeća u otužnu sadašnjost, „u beskonačno ponavljanje istog“, kako bi to filozofi rekli. Ukratko, pisac nas suočava i sa konkretno-istorijskom i sa metafizičkom tragikom.

Uprkos tragičnom sadržaju, nije reč o romanu-jadikovki nad pojedinačnim i kolektivnim sudbinama. Naprotiv, roman je prožet bodrim duhom, hemingvejevski žestokim nepristajanjem na status kvo, što pleni čitalačku naklonost i priziva duh otpora gorkoj zbilji.

Tragični tonalitet romana, kao stilski kontrapunkt neveselom sadržaju, razbija raskošni humor, vrcava duhovitost, neizostavni, sržni činilac svih Mišnićevih knjiga. 

Preporuka

Svetionik uma - Misli

Svetionik uma - Misli

2014.
Mnoga od mojih promišljanja su se našla u ovoj knjizi. Naravno, izdvojena iz konteksta nekih kompleksnijih i opširnijih priča... [detaljnije]

DNK Hana

DNK Hana

Plato, 2013.
Ova najnovija knjiga pripovedka Veselina Mišnića, za razliku od svih prethonih ima tri naslova: “DNK HANA”, “SUŠENJE VETRA” i “ ŠKOLA ZA VEZIVANJE PERTLI”, takođe sve priče i pripovetke u ovoj knjizi imaju tri naziva. [detaljnije]

vidi sve